Vladimir Sofronitzki

Albums

Vladimir Sofronitzki - Scriabine: Sonates pour piano (Les indispensables de Diapason)